لوله و اتصالات پنج لایه سایز 16

نمایش 1–10 از 28 نتیجه

لوله ۱۶mm نیوپایپ (هر متر لوله)
بست خاردار لوله ۱۶mm نیوپایپ
بست لوله ۱۶mm نیوپایپ

بست لوله ۱۶mm نیوپایپ

کد محصول : 50938

والو کلکتوری کوپلی”۱/۲×۱۶(با دسته پروانه ای) نیوپایپ
زانویی ۹۰ روپیچ پرسی “۱/۲×۱۶ نیوپایپ
سه راهی پرسی ۱۶×۱۶×۱۶ نیوپایپ
بوشن روپیچ پرسی ۱۶*”۱/۲ نیوپایپ
زانویی چپقی پرسی “۱/۲×۱۶ نیوپایپ
بوشن پرسی ۱۶*۱۶ نیوپایپ
بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۱۶ نیوپایپ

نمایش 1–10 از 28 نتیجه