لوله و اتصالات پلیکا سایز 90

نمایش 1–10 از 29 نتیجه

سه راه تبدیل ۹۰ درجه ۱۱۰×۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه ۹۰ درجه ۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
لوله ۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان (شاخه ۶ متری)
درپوش ۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۹۰ درجه ۱۲۵×۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۹۰ درجه ۷۵×۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۹۰ درجه ۶۳×۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۲۵×۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۱۰×۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۷۵×۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان

نمایش 1–10 از 29 نتیجه