کفشور بام و پارکینگ

نمایش دادن همه 4 نتیجه

   کفشور بام سایز ۲۰×۲۰×۲۰ محک

   کفشور بام سایز ۲۰×۲۰×۲۰ محک

   کد محصول : 00293

   20×20×20ابعاد cm
   بامنوع
   4 اینچسایز خروجی
   مشکیرنگ
    
   کفشور پارکینگ سایز ۲۰×۲۰ محک

   کفشور پارکینگ سایز ۲۰×۲۰ محک

   کد محصول : 00314

   20×20 ابعاد cm
   نوع
   سایز خروجی
   سفیدرنگ
    
   کفشور بام سایز ۱۷/۵ محک

   کفشور بام سایز ۱۷/۵ محک

   کد محصول : 00307

   17/5 ابعاد cm
   بامنوع
   4اینچسایز خروجی
   مشکیرنگ
    

   کفشور پارکینگ سایز ۱۷/۵ محک

   کد محصول : 00303

   17/5قطر ابعاد cm
   بدون سیفوننوع
   4 اینچسایز خروجی
   سفیدرنگ

   نمایش دادن همه 4 نتیجه