کفشور بام و پارکینگ

نمایش دادن همه 4 نتیجه

کفشور بام سایز ۲۰×۲۰×۲۰ محک
(1)

کفشور بام سایز ۲۰×۲۰×۲۰ محک

کد محصول : 00293

20×20×20 ابعاد cm
بام نوع
4 اینچ سایز خروجی
مشکی رنگ
 
کفشور پارکینگ سایز ۲۰×۲۰ محک
(1)

کفشور پارکینگ سایز ۲۰×۲۰ محک

کد محصول : 00314

20×20  ابعاد cm
پارکینگ نوع
اینچ 4 سایز خروجی
سفید رنگ
 
کفشور بام سایز ۱۷/۵ محک
(1)

کفشور بام سایز ۱۷/۵ محک

کد محصول : 00307

17/5  ابعاد cm
بام نوع
4اینچ سایز خروجی
مشکی رنگ
 

کفشور پارکینگ سایز ۱۷/۵ محک

کد محصول : 00303

17/5قطر  ابعاد cm
بدون سیفون نوع
4 اینچ سایز خروجی
سفید رنگ

نمایش دادن همه 4 نتیجه