کفشور سرویس و آشپزخانه

نمایش دادن همه 7 نتیجه

   کفشور سایز ۱۰×۱۰ محک

   کفشور سایز ۱۰×۱۰ محک

   کد محصول : 00286

   100*100 ابعاد میلیمتر
   بدون سیفوننوع
   سایز خروجی
   سفیدرنگ
    
   در کفشور محک

   در کفشور محک

   کد محصول : 07953

   کفشور ۱۰*۱۰ با درب استیل محک
   کفشور بدون سیفون سایز ۱۵×۱۵ محک

   کفشور بدون سیفون سایز ۱۵×۱۵ محک

   کد محصول : 00320

   15×15 ابعاد cm
   سیفون دارنوع
   2 اینچسایز خروجی
   سفیدرنگ
    
   کفشور سایز ۱۲×۱۲ محک

   کفشور سایز ۱۲×۱۲ محک

   کد محصول : 00292

   12×12 ابعاد cm
   بدون سیفوننوع
   سایز خروجی
   سفیدرنگ
    
   کفشور سایز ۱۲/۵×۱۲/۵ محک

   کفشور سایز ۱۲/۵×۱۲/۵ محک

   کد محصول : 00362

   12/5*12/5 ابعاد cm
   بدون سیفوننوع
   2 اینچسایز خروجی
   استیلرنگ
   کفشور سایز ۱۰×۱۰ محک

   کفشور سایز ۱۰×۱۰ محک

   کد محصول : 00279

   100*100 ابعاد میلیمتر
   بدون سیفوننوع
   1/2 1 اینچسایز خروجی
   سفیدرنگ

   نمایش دادن همه 7 نتیجه