کفشور سرویس و آشپزخانه

مشاهده همه 7 نتیجه

کفشور سایز ۱۰×۱۰ محک
(1)

کفشور سایز ۱۰×۱۰ محک

کد محصول : 00286

100*100  ابعاد میلیمتر
بدون سیفون نوع
سایز خروجی
سفید رنگ
 
کفشور ۱۰*۱۰ با درب استیل محک
(1)
کفشور بدون سیفون سایز ۱۵×۱۵ محک
(1)

کفشور بدون سیفون سایز ۱۵×۱۵ محک

کد محصول : 00320

15×15  ابعاد cm
سیفون دار نوع
2 اینچ سایز خروجی
سفید رنگ
 
در کفشور محک
(0)

در کفشور محک

کد محصول : 07953

کفشور سایز ۱۲×۱۲ محک
(1)

کفشور سایز ۱۲×۱۲ محک

کد محصول : 00292

12×12  ابعاد cm
بدون سیفون نوع
سایز خروجی
سفید رنگ
 
کفشور سایز ۱۲/۵×۱۲/۵ محک
(0)

کفشور سایز ۱۲/۵×۱۲/۵ محک

کد محصول : 00362

12/5*12/5  ابعاد cm
بدون سیفون نوع
2 اینچ سایز خروجی
استیل رنگ
کفشور سایز ۱۰×۱۰ محک
(1)

کفشور سایز ۱۰×۱۰ محک

کد محصول : 00279

100*100  ابعاد میلیمتر
بدون سیفون نوع
1/2 1 اینچ سایز خروجی
سفید رنگ

مشاهده همه 7 نتیجه