سینک اخوان

نمایش 111–120 از 173 نتیجه

سینک ۱۴۷ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۴۷ توکار اخوان

کد محصول : 22968

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۴۶ روکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۴۶ روکار اخوان

کد محصول : 22967

120cm طول
560cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۴۵ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۴۵ توکار اخوان

کد محصول : 22966

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۰۸ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۰۸ توکار اخوان

کد محصول : 22964

100cm طول
52cm عرض
عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۱۶ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۱۶ توکار اخوان

کد محصول : 22963

100cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۵۲ روکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۵۲ روکار اخوان

کد محصول : 22962

150cm طول
60cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۲۲ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۲۲ توکار اخوان

کد محصول : 22959

توکار نوع
43cm Diag
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۴۷ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۴۷ توکار اخوان

کد محصول : 22958

100cm طول
50cm عرض
عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۲۱ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۲۱ توکار اخوان

کد محصول : 22957

43cm طول
51cm Diag
عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۲۰ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۲۰ توکار اخوان

کد محصول : 22956

60cm طول
55cm Diag
عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی

نمایش 111–120 از 173 نتیجه