سینک اخوان

نمایش 131–140 از 173 نتیجه

سینک زیرصفحه ای ۴۱۰ اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک زیرصفحه ای ۴۱۰ اخوان

کد محصول : 02883

71cm طول
40cm عرض
عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۰۴ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک باکسی ۳۰۴ توکار اخوان

کد محصول : 02877

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۱۰ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک باکسی ۳۱۰ توکار اخوان

کد محصول : 02867

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۱۶ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک باکسی ۳۱۶ توکار اخوان

کد محصول : 02866

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۲۴ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک باکسی ۳۲۴ توکار اخوان

کد محصول : 02865

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۲۶ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک باکسی ۳۲۶ توکار اخوان

کد محصول : 02856

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۴۸ توکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک باکسی ۳۴۸ توکار اخوان

کد محصول : 02845

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۵۰ توکار اخوان
12345 (1)
Loading...

سینک باکسی ۳۵۰ توکار اخوان

کد محصول : 02840

80cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک باکسی ۳۶۰ توکار اخوان
12345 (2)
Loading...

سینک باکسی ۳۶۰ توکار اخوان

کد محصول : 02839

120cm طول
52cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۲۵ روکار اخوان
12345 (0)
Loading...

سینک ۱۲۵ روکار اخوان

کد محصول : 02806

100cm طول
60cm عرض
  نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی

نمایش 131–140 از 173 نتیجه