لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس

نمایش 21–30 از 190 نتیجه

لوله ۱۱۰ پوش فیت ۳۰۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
لوله ۱۱۰ دو سر سوکت پوشفیت ۲۰۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
بست رایزر جدید پوش فیت ۱۱۰ طرح جدید نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
بست آویز لوله پوش فیت ۱۲۵ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
درپوش پوش فیت ۱۱۰ نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
سه راه ۴۵ درجه پوش فیت ۶۳-۶۳ نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
زانو ۸۷ درجه پوشفیت ۱۱۰ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله ۷۵ و طول PE) پوش فیت ۶۰ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
لوله ۶۳ پوش فیت ۱۰۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
لوله ۹۰ پوش فیت ۳۰۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (0)
Loading...

نمایش 21–30 از 190 نتیجه