لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس

نمایش 61–70 از 190 نتیجه

لوله ۵۰ دو سر سوکت پوشفیت ۳۰۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
لوله ۵۰ دو سر سوکت پوشفیت ۱۰۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش (با لوله ۱۲۵ و طولPE) پوش فیت ۶۰ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله ۷۵ و طول PE) پوش فیت ۷۵ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله) پوش فیت ۲۰ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سه راه ۸۷ درجه ۵۰-۵۰ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
لوله ۱۱۰ پوش فیت ۲۰۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
لوله ۹۰ پوش فیت ۲۰۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
دریچه بازدید پوش فیت ۱۱۰ نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
سه راه ۸۷ درجه پوش فیت ۹۰-۹۰ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...

نمایش 61–70 از 190 نتیجه