تبدیل پنج لایه

نمایش 1–10 از 11 نتیجه

تبدیل روپیچ ۳/۴*۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

تبدیل روپیچ ۳/۴*۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : n10210

 • برند: نیوپایپ
 • متریال: برنج
 • اتصال دنده از خارج: 1/2 اینچ
 • اتصال دنده از خارج: 3/4 اینچ
تبدیل روپیچ ۱ * توپیچ ۳/۴ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

تبدیل روپیچ ۱ * توپیچ ۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 10450

 • برند: نیوپایپ
 • متریال: برنج
 • اتصال دنده از داخل: 3/4 اینچ
 • اتصال دنده از خارج: 1 اینچ
تبدیل روپیچ ۳/۴ * توپیچ ۱ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

تبدیل روپیچ ۳/۴ * توپیچ ۱ نیوپایپ

کد محصول : n10410

 • برند: نیوپایپ
 • متریال: برنج
 • اتصال دنده از داخل: 1 اینچ
 • اتصال دنده از خارج: 3/4 اینچ
تبدیل روپیچ ۱/۲ * توپیچ ۳/۴ نیوپایپ
12345 (1)
Loading...

تبدیل روپیچ ۱/۲ * توپیچ ۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 10406

 • برند: نیوپایپ
 • متریال: برنج
 • اتصال دنده از داخل: 3/4 اینچ
 • اتصال دنده از خارج: 1/2 اینچ
تبدیل روپیچ ۱ * توپیچ ۱/۴ ۱ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

تبدیل روپیچ ۱ * توپیچ ۱/۴ ۱ نیوپایپ

کد محصول : 10452

 • برند: نیوپایپ
 • متریال: برنج
 • اتصال دنده از داخل: 1/4 1 اینچ
 • اتصال دنده از خارج: 1 اینچ
تبدیل روپیچ ۳/۴ * توپیچ ۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

تبدیل روپیچ ۳/۴ * توپیچ ۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 10407

 • برند: نیوپایپ
 • متریال: برنج
 • اتصال دنده از داخل: 1/2 اینچ
 • اتصال دنده از خارج: 3/4 اینچ
تبدیل روپیچ ۳/۴*۱ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

تبدیل روپیچ ۳/۴*۱ نیوپایپ

کد محصول : 10212

 • برند: نیوپایپ
 • متریال: برنج
 • اتصال دنده از داخل: 3/4 1 اینچ
 • اتصال دنده از خارج: 3/4 1 اینچ
تبدیل روپیچ ۱/۲ ۱ * توپیچ ۱/۴ ۱ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

تبدیل روپیچ ۱/۲ ۱ * توپیچ ۱/۴ ۱ نیوپایپ

کد محصول : 10462

 • برند: نیوپایپ
 • متریال: برنج
 • اتصال دنده از داخل: 1/4 1 اینچ
 • اتصال دنده از خارج: 1/2 1 اینچ
تبدیل روپیچ ۱/۲ ۱ * توپیچ ۱ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

تبدیل روپیچ ۱/۲ ۱ * توپیچ ۱ نیوپایپ

کد محصول : 104600

 • برند: نیوپایپ
 • متریال: برنج
 • اتصال دنده از داخل: 1 اینچ
 • اتصال دنده از خارج:1/2 1 اینچ
تبدیل روپیچ ۱ * توپیچ ۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

تبدیل روپیچ ۱ * توپیچ ۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 10448

 • برند: نیوپایپ
 • متریال: برنج
 • اتصال دنده از داخل: 1/2 اینچ
 • اتصال دنده از خارج: 1 اینچ

نمایش 1–10 از 11 نتیجه