لوله واتصالات پوش فیت 50

نمایش 1–10 از 40 نتیجه

بست آویز لوله ۵۰ طرح جدید نیوفلکس
سه راه ۴۵ درجه پوش فیت ۵۰-۵۰ نیوفلکس
سه راه ۴۵ درجه پوش فیت ۷۵-۵۰ نیوفلکس
لوله ۵۰ دو سر سوکت پوشفیت ۳۰۰CM گروه BD نیوفلکس
لوله ۵۰ دو سر سوکت پوشفیت ۱۰۰CM گروه BD نیوفلکس
سه راه ۸۷ درجه ۵۰-۵۰ نیوفلکس
سه راه ۴۵ درجه پوش فیت ۱۱۰-۵۰ نیوفلکس
تبدیل خارج از مرکز پوش فیت ۷۵-۵۰ نیوفلکس

نمایش 1–10 از 40 نتیجه