کلکتور ورودی 1،1/4"

نمایش 11–14 از 14 نتیجه

کلکتور (B9 (11/4×۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B9 (11/4×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12549

1 1/4 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
9 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B6 (11/4×۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B6 (11/4×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12546

1 1/4 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
6 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B5 (11/4×۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B5 (11/4×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12545

1 1/4 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
5 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B4 (11/4×۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B4 (11/4×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12544

1 1/4 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
4 عدد تعداد انشعاب

نمایش 11–14 از 14 نتیجه