بایگانی نویسنده "

گرمایش از کف: راهکاری مدرن برای گرمایش فضاهای زندگی

فهرست مطالب چکیده مقدمه ۱. مفهوم گرمایش از کف    الف) تعریف گرمایش از کف    ب) اصول و عملکرد گرمایش از کف ۲. مزایا و معایب گرمایش از کف    الف) مزایا    ب) معایب ۳. نحوه عملکرد سیستم گرمایش از کف    الف) اجزای سیستم    ب) روش‌های انتقال حرارت در ...

توضیحات

راهنمای انتخاب توالت‌ فرنگی

توالت‌ فرنگی این روزها با توجه به تغییر سبک زندگی و آسیب های ناحیه پا و کمر روز به روز بیشتر می شود. انتخاب توالت‌فرنگی مناسب می تواند راحتی استفاده از این محصول را در پی داشته باشد. بهترین زمان برای تصمیم گیری و ...

توضیحات

لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس

آشنایی با لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس (معمولی و سایلنت)   در این بخش توضیحات کاملی در خصوص محصولات نیوفلکس ارائه می گردد. کدهای شناسایی به منظور هماهنگی بین تولید کننده، توزیع کننده و اجرا کننده سیستم نیوفلکس جهت ارائه و تامین سفارش، ...

توضیحات