لوله و اتصالات پوش فیت 63

نمایش 1–10 از 44 نتیجه

درپوش پوش فیت ۶۳ نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
بست آویز لوله پوش فیت ۶۳ طرح جدید نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
زانو ۸۷ درجه پوشفیت ۶۳ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
زانو ۴۵ درجه پوشفیت ۶۳ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
لوله ۶۳ پوش فیت ۳۰۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سه راه ۴۵ درجه پوش فیت ۶۳-۶۳ نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله ۷۵ و طول PE) پوش فیت ۶۰ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
لوله ۶۳ پوش فیت ۱۰۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
تبدیل خارج از مرکز پوش فیت ۶۳-۵۰ نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
لوله ۶۳ پوش فیت ۲۰۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (0)
Loading...

نمایش 1–10 از 44 نتیجه