لوله و اتصالات پوش فیت 63

نمایش 1–10 از 48 نتیجه

بست آویز لوله پوش فیت ۶۳ طرح جدید نیوفلکس
لوله ۶۳ پوش فیت ۳۰۰CM گروه BD نیوفلکس
سه راه ۴۵ درجه پوش فیت ۶۳-۶۳ نیوفلکس
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله ۷۵ و طول PE) پوش فیت ۶۰ سانتیمتر نیوفلکس
لوله ۶۳ پوش فیت ۱۰۰CM گروه BD نیوفلکس
لوله ۶۳ پوش فیت ۲۰۰CM گروه BD نیوفلکس
لوله ۶۳ پوش فیت ۱۵CM گروه BD نیوفلکس
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله ۷۵ و طول PE) پوش فیت ۷۵ سانتیمتر نیوفلکس

نمایش 1–10 از 48 نتیجه