لوله و اتصالات پوش فیت 63

نمایش 31–40 از 44 نتیجه

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله ۷۵ و طول PE) پوش فیت ۷۵ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله) پوش فیت ۷۵ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
بست رایزر جدید پوش فیت ۶۳ طرح جدید نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سه راه ۴۵ درجه پوش فیت ۶۳-۵۰ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سه راه ۸۷ درجه پوش فیت ۹۰-۶۳ نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
سه راه ۸۷ درجه پوش فیت ۵۰-۶۳ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
زانو ۸۷ درجه پوش فیت ونت دار ۵۰-۶۳-۶۳ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
زانو ۴۵ درجه پوش فیت ونت دار ۵۰-۶۳-۶۳ نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
تبدیل خارج از مرکز پوش فیت ۷۵-۶۳ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
لوله ۶۳ دو سر سوکت پوشفیت ۳۰۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (0)
Loading...

نمایش 31–40 از 44 نتیجه