لوله و اتصالات پوش فیت 63

نمایش 11–20 از 44 نتیجه

سه راه ۸۷ درجه پوش فیت ۱۱۰-۶۳ نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
سه راه ۸۷ درجه پوش فیت ۶۳-۶۳ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
تبدیل خارج از مرکز پوش فیت ۶۳-۹۰ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سه راه ۴۵ درجه پوش فیت ۱۱۰-۶۳ نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
لوله ۶۳ پوش فیت ۱۵CM گروه BD نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
عصایی پشت بام پوش فیت ۶۳ نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله ۷۵ و طول PE) پوش فیت ۷۵ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله) پوش فیت ۲۰ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
بوشن پوش فیت ۶۳ نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
لوله ۶۳ پوش فیت ۵۰CM گروه BD نیوفلکس
12345 (1)
Loading...

نمایش 11–20 از 44 نتیجه