کلکتور ورودی 1"

نمایش 11–20 از 33 نتیجه

کلکتور (B2 (1×۱/۲ نیوپایپ
(0)

کلکتور (B2 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12522

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
2 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B4 (1×۳/۴ نیوپایپ
(0)

کلکتور (B4 (1×۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 12534

1 سایز ورودی
3/4 سایز خروجی
4 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B12 (1×۱/۲ نیوپایپ
(0)

کلکتور (B12 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12532

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
12 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B3 (1×۳/۴ نیوپایپ
(0)

کلکتور (B3 (1×۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 12533

1 سایز ورودی
3/4 سایز خروجی
3 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B11 (1×۱/۲ نیوپایپ
(0)

کلکتور (B11 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12531

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
11 عدد تعداد انشعاب
نیوکلکتور با شیر تنظیم کوپلی (۱″*۱۶) B8 نیوپایپ
(0)
نیوکلکتور با شیر تنظیم رزوه ای (۱″*۱۶) B10 نیوپایپ
(0)
نیوکلکتور با شیر تنظیم رزوه ای (۱″*۱۶) B9 نیوپایپ
(0)
نیوکلکتور با شیر تنظیم رزوه ای (۱″*۱۶) B8 نیوپایپ
(0)
نیوکلکتور با شیر تنظیم رزوه ای (۱″*۱۶) B7 نیوپایپ
(0)

نمایش 11–20 از 33 نتیجه