کلکتور ورودی 1"

نمایش 11–20 از 33 نتیجه

کلکتور (“B5 (1″×۳/۴ نیوپایپ
12345 (1)
Loading...

کلکتور (“B5 (1″×۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 12535

1 سایز ورودی
3/4 سایز خروجی
5 عدد تعداد انشعاب
نیوکلکتور با شیر تنظیم کوپلی (۱″*۱۶) B8 نیوپایپ
12345 (0)
Loading...
نیوکلکتور با شیر تنظیم رزوه ای (۱″*۱۶) B7 نیوپایپ
12345 (0)
Loading...
کلکتور (B6 (1×۳/۴ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B6 (1×۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 12536

1 سایز ورودی
3/4 سایز خروجی
6 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B2 (1×۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B2 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12522

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
2 عدد تعداد انشعاب
نیوکلکتور با شیر تنظیم رزوه ای (۱″*۱۶) B6 نیوپایپ
12345 (0)
Loading...
نیوکلکتور با شیر تنظیم رزوه ای (۱″*۱۶) B10 نیوپایپ
12345 (0)
Loading...
نیوکلکتور با شیر تنظیم رزوه ای (۱″*۱۶) B9 نیوپایپ
12345 (0)
Loading...
نیوکلکتور با شیر تنظیم رزوه ای (۱″*۱۶) B8 نیوپایپ
12345 (0)
Loading...
نیوکلکتور با شیر تنظیم رزوه ای (۱″*۱۶) B5 نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

نمایش 11–20 از 33 نتیجه