کلکتور ورودی 1"

نمایش 31–33 از 33 نتیجه

کلکتور (B12 (1×۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B12 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12532

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
12 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B3 (1×۳/۴ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B3 (1×۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 12533

1 سایز ورودی
3/4 سایز خروجی
3 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B11 (1×۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B11 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12531

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
11 عدد تعداد انشعاب

نمایش 31–33 از 33 نتیجه