لوله و اتصالات پلیکا سایز 125

نمایش 1–10 از 22 نتیجه

لوله ۱۲۵ پلیکا پلیمر گلپایگان (شاخه ۶ متری)
درپوش ۱۲۵ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۹۰ درجه ۱۱۰×۱۲۵ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۹۰ درجه ۱۲۵×۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۹۰ درجه ۶۳×۱۲۵ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۹۰ درجه ۷۵×۱۲۵ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۲۵×۱۱۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۲۵×۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
سیفون پایه دار ۱۱۰×۱۲۵ پلیکا پلیمر گلپایگان
بوشن ترمزدار ۱۲۵ پلیکا پلیمر گلپایگان

نمایش 1–10 از 22 نتیجه